11 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân, liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.

Dit jaar wordt Keunstrûte Littenseradiel voor de 1 1 e keer georganiseerd.

Mijn werk kunt u zien op een locatie in Boazum. https://www.friesekunstroute.nl/kunstenaars